Den Musée huet eng grouss Sammlung vun opgestoppten Vullen, vun denen just e klengen Deel am Musée gewisen gëtt. Déi aner stinn an engem Dépôt, wou normalerweis keen hikënnt. Wann s du also hannert d'Kulissen vum Musée kucke wëlls, da notz dës eemoleg Chance.

Leitung: Claude HEIDT (Biolog).
Eine Veranstaltung des Science-Club für junge Leute zwischen 11-15 Jahren.
Mit freundlicher Unterstützung von 'natur musée'.
Zusätzliche Informationen auf www.science-club.lu.

Tickets

Termin(e) und Uhrzeit(en).

November 2020

06.11 von 14:00 zu 16:30

Veranstaltungsort

Musée national d'histoire naturelle - 'natur musée'
25 rue Münster
L-2160 LUXEMBOURG

Kontakt

46 22 33 450

Content delivered by eventsinluxembourg.lu - Information subject to change without obligation.